Vīzija

"Hercogistes Eko projekts mērķis ir, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principus, veidot kvalitatīvu dzīves, darba un sociālo vidi, kur centrā ir cilvēks, daba un zināšanas," projekta īpašnieks un iniciators Valērijs Belokoņs.

Hercogistes vīzijas noteicošie faktori saistīti ar bažām par situāciju Latvijā sociālajā, ekonomikas un vides jomā - valsts patlaban neatrodas uz ilgtspējīgas attīstības ceļa. Hercogistes projekti ir kā atbilde un risinājums kvalitatīvas vides veidošanai un ilgtspējīgai attīstībai.