Presei

Briežu dārzs pārtop jaunā atpūtas vietā

Marts, 2012

Netālu no Vecumniekiem, pie Lādzēnu dīķiem, jau šogad plānots atvērt jaunu atpūtas vietu - Mammas Dagmāras Parks.

Šajā vietā jau gandrīz 8 gadus ir iekopts briežu dārzs teju 300 hektāru platībā, kurā dzīvo vairāk nekā 100 dzīvnieki - brieži, dambrieži un mufloni. Briežu dārza īpašnieks ir nolēmis iekārtot atpūtas vietu, kurā varēs gan iepazīt briežu dzīvi, gan atpūsties, vienlaikus uzzinot daudz jauna par zaļo dzīvesveidu.

Jau vairākus mēnešus strādājam kopā ar ainavu arhitektiem, teritorijas plānotājiem, arhitektiem un citiem speciālistiem, lai izveidotu skaistu, izglītojošu un ilgtspējīgu vidi. Šogad sāksim teritorijas iekārtošanu tā, lai pavasarī vai vasaras sākumā varētu uzņemt pirmās ekskursiju grupas.

Vienlaikus strādājam arī pie citiem dabas parka elementiem, kā arī meklējam sadarbības partnerus, īpaši  no tuvākās apkaimes, lai atpūtas vieta būtu maksimāli interesanta.

DABAS IZZINĀŠANA UN IZGLĪTOŠANĀS

Īpaša vērība šajā dabas parkā tiek pievērsta dabas izzināšanai un izglītošanai par cilvēka mijiedarbību ar dabu. Daudziem bērniem šodien, dzīvojot pilsētās, pietrūkst iespēju  iepazīt,  kā dzīvo mājlopi, kā aug burkāni un kartupeļi.

Atpūtas vietas izveide paredzēta pa posmiem – paralēli teritorijas iekārtošanai ekskursiju vajadzībām. Šogad stādīsim augļu kokus un iekopsim dārzu, kurā varēs lūkot, kā aug dažādi augi un dārzeņi, tāpat paredzēts iekopt arī siltumnīcu. Dārzā izaudzētos lauku labumus plānojam pagatavot vietējā kafejnīcā, kā arī piegādāt kādam no SlowFood kustības restorāniem.

Šogad Mammas Dagmāras Parkā sāksim iekārtot arī mini fermu, kas paredzēta, lai bērni iepazītu, kā dzīvo vistas, pīles, kazas, zosis un citi mājlopi.

Jaunajā atpūtas vietā būs arī izglītojošas izstādes, dabas taka, rotaļu laukumi, zaļā kafejnīca, tāpat organizēsim arī dažādus tematiskos pasākumus.

Nākotnē plānota arī viesnīca un bērnu nometņu organizēšana.

MEKLĒJAM SADARBĪBAS PARTNERUS

Lai visas šīs ieceres īstenotu, ceram uz vietējo Vecumnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos. Ja ir kāds amatnieks, kas gribētu pārdot vai uz vietas darbnīcā izgatavot Briežu dārza tematikai atbilstošus suvenīrus, piemēram, filcētus briedīšus, iespējams, kāds dabas mīļotājs un zinātājs ir gatavs iesaistīties ekskursiju vadīšanā, esam atvērti dažādai sadarbībai un jaunām idejām, tāpēc, lūdzu, droši sazinieties ar mums, atrakstot uz zemāk norādīto e-pastu .

Tāpat arī sākam lūkoties, kas varētu nākotnē vadīt mūsu lauku viesnīcu. Tas varētu būt viens vadītājs(-a), vai vēl labāk - ģimene, kurai tā būtu iespēja veidot, attīstīt un vadīt šo viesnīcu. Potenciāli viesnīca varētu būt arī ģimenes dzīvesvieta. Būtu apsveicama pieredze lauksaimniecībā, ēdināšanas jomā vai lauku tūrismā, bet vissvarīgākā būtu interese un motivācija attīstīt šo projektu ilgtermiņā.

Esam pārliecināti, ka varam izveidot ļoti interesantu atpūtas vietu, jo pagājušajā rudenī, uzņemot ciemos Vecumnieku sākumskolas bērnus, redzējām, ka bērniem ļoti patika pie mums.  Bērni gan iepazinās ar briežu dzīvi, gan iestādīja ozolzīles, lai gadu gaitā vērotu, kā aug ozoli, un vēlāk tos iestādītu parka teritorijā.

Ceram, ka jau šogad Mammas Dagmāras Parkā varēsim uzņemt ciemos Vecumnieku novada ļaudis, kā arī tālākus ciemiņus! Un vēl– ļoti gaidām sadarbības piedāvājumus un ierosinājumus, lai kopīgi izveidotu pievilcīgu tūrisma objektu!

Lūdzu, sūtiet savus ierosinājumus un jautājumus: projekta vadītājai Diānai Laipniecei uz diana.laipniece@gmail.com

 

Pabeigts attīstības plāna izstrādes pirmais posms

10.08.2011.

Attīstības plāna izstrādes pirmajā posmā Happold Consulting eksperti veikuši vispusīgu analīzi, izvērtējot ekonomiskos, teritoriālos, vides, sociālos un citus projekta attīstības aspektus. Happold Consulting intervējis vairāk nekā 40 dažādu nozaru ekspertus Latvijā. Patlaban, pamatojoties uz vietējo apstākļu un datu analīzi, kā arī Happold Consulting ekspertīzi, ir izstrādāti priekšlikumi ekopilsētas attīstībai. Tostarp ir prezentēta vīzija par ekonomiskās attīstības dzinējspēku šajā vietā, sociālās vides attīstību, kā arī prezentēti pirmie priekšlikumi infrastruktūras izveidošanai. Visi priekšlikumi paredz maksimāli izmantot vietējā reģiona priekšrocības, apstākļus un iestrādnes, izmantojot videi draudzīgus un ilgtspējīgus risinājumus.

 

Uzņēmums Hercogiste sāk Eko projekta plānošanu Madonas novada Liezerē

14.04.2011.

Eko projekta iniciatori un īstenotāji - AS Hercogiste un SIA Terra Libre - konkursā ir izvēlējuši konsultāciju biroju Happold Consulting, kurš tuvākā gada laikā izstrādās Eko projekta integrēto attīstības plānu. Plāna izstrādē Hercogiste šogad investēs aptuveni pusmiljonu latu.

Tādējādi tiek sperts nākamais solis, lai izveidotu Eko pilsētu Madonas novada Liezerē. Šis nav plānots kā kārtējais ciemats vai nekustamā īpašuma projekts. Mērķis ir īstenot vīziju par apdzīvotām vietām Latvijā. Galvenā iezīme topošajā projektā ir ekopilsētas kā virziena īstenošana. Hercogistē Eko projekts būs trīs galvenie virzieni: pirmkārt, ekotūrisms, otrkārt, izglītība un zināšanas, treškārt, videi draudzīgs dzīvesveids. Ievērojamu teritorijas daļu veidos meži un kopti dabas parki. Precīzāku pilsētas veidolu un zonējumu noteiks attīstības plāns.

Projekta iniciatori darbu pie Hercogistes Eko projekts izveides sāka 2009. gadā, savukārt 2010. gadā projekta realizācijai tika iegādāti teju 800 hektāri zemes. Pēc rūpīgas izpētes projektam tika izvēlēta teritorija Madonas rajona Liezeres pagastā. Noteicošie faktori šīs vietas izvēlei ir lieliskā ainava, reljefs, zaļā un neskartā vide, vietējās kultūras tradīcijas un ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Paralēli zemes iegādei tika aizsākti projekta sagatavošanās un izpētes darbi, izstrādāta projekta stratēģija, projekta ilgtspējīgas attīstības principi un sākotnējais ekonomiskais modelis.

2011. gada martā ar projektu iepazīstināta Madonas novada dome.

Ģenerālplāna izstrādes gaitā projekta iniciatori aicina sabiedrību iesaistīties, izteikt idejas un priekšlikumus.

Līdz šim Eko projektā Hercogiste investējusi vairāk nekā miljonu latu.

Projektu īsteno AS Hercogiste un SIA Terra Libre.

AS Hercogiste reģistrēta 2009. gada aprīlī, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 523 270 latu. Uzņēmuma akcionāri ir Valērijs Belokoņs un Vilorijs Belokoņs. Hercogiste ir Eko projekta aktīvu īpašnieks un īpašuma attīstītājs, tāpat Hercogiste ir iesaistīta arī citos ilgtspējīgos un videi draudzīgos projektos.

Kā sociālais partneris projektā uzaicināta Madonas novada dome.