Eko projekts Madonas novadā

Hercogiste Eko Projekts Madonas novada Liezeres pagastā atrodas pašā tā radīšanas sākumā. Tas tiks veidota soli pa solim. Mēs strādājam, lai radītu sociāli, ekonomiski un vides ziņā ilgtspējīgu vidi. Mēs plānojam inovatīvu tūrisma stratēģiju, uz kuras atsperties turpmākai attīstībai, un paredzam, ka ar laiku citi ilgtspējīgi uzņēmumi sāks strādāt šajā vietā. Tādējādi pamazām veidosies vieta zaļākai dzīvei, kur cilvēks ir līdzsvarā ar dabu.

Pašlaik norit projekta plānošana.

Ir veikta Hercogistes teritorijas ainavu izpēte Telpas struktūra, resursi un vietu nozīmība (Vietu plānošanas grupa), arī pētījums par biotopiem Lokālo sateces baseinu noteces sistēma un Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi (Vietu plānošanas grupa).

Projekta integrētā attīstības plāna izstrādei tika izvēlēts konsultāciju birojs Happold Consulting (Lielbritānija), ņemot vērā šī biroja plašo pieredzi pilsētplānošanā.